Asiantuntijoita aihealueittain

 


Pelastusalan tutkimus

Lisätietoa pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Pelastusopiston verkkosivuilta. Yhteydenotot sähköpostitse: tutkimus(at)pelastusopisto.fi

Pelastusalan tutkimusteemoja aihealueittain

  1. Pelastustoimen muuttuva toimintaympäristö, ennakointi ja verkostot
  2. Pelastustoiminta
  3. Onnettomuuksien ehkäisy
  4. Pelastustoimen viestintä, vaikuttaminen
  5. Palontutkinta, tuottamukselliset/tahalliset palot
  6. Toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus
  7. Tuottamukselliset ja tahalliset palot
  8. Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, väestönsuojelu
  9. Kansalaisten pelastusasenteet

Tutustu pelastusalan käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

 


Polttokokeet ja muu testaustoiminta

Lisätietoa polttokokeista ja testaustoiminnasta Pelastusopiston verkkosivuilta.

 

Pekka Toivanen

Suunnittelija, Pelastusopisto

pekka.toivanen(at)pelastusopisto.fi

puh. 0295 453 52 tai 050 592 4256

 


Pelastuslaitosten palvelutasopäätökset ja riskianalyysityö

Pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain mukaiseen palvelutasopäätökseen. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.

 

Sanna Leiviskä

Riskienhallintainsinööri, Lapin pelastuslaitos

sanna.leiviska(at)lapinpelastuslaitos.fi

puh. 0400 393 810

 

Lisätietoa esimerkiksi: Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi 2020