Pelastusalan asiantuntijapankki medialle

 

Asiantuntijapankki medialle

Asiantuntijapankin tarkoituksena on palvella mediaa ja muita tiedon tarvitsijoita kiireettömissä tilanteissa pelastuslaitosten toimintaa sekä palveluita koskevissa ajattomissa teemoissa ja aiheissa. Huomaathan, että pelastuslaitokset vastaavat kukin alueensa onnettomuusviestinnästä sekä tiedottamisesta pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvista tehtävistä. Pelastuslaitosten yhteystiedot löydät täältä.

Pelastustoimen hälytystehtäviin liittyvät tiedotteet media-alan toimijoille löytyvät Peto-media.fi palvelusta.

 

Pelastuslaitosten asiantuntijoita aihealueittain

 

Onnettomuuksien ehkäisy

 • Palotarkastukset ja paloturvallisuuden itsearviointi
 • Turvallisuusviestintä, esimerkiksi turvallisuuskoulutukset, turvallisuudesta viestiminen julkisuudessa, yleisötapahtumat, turvallisuuskasvatus
 • Kemikaaliturvallisuus esimerkiksi ilotulitteet, vaarallisten kemikaalien käsittely, myynti ja varastointi
 • Tapahtumaturvallisuus, yleisötapahtumien ensiapu- ja pelastussuunnitelmat

Pelastustehtävät ja onnettomuustyypit

 • Eläinten pelastus
 • Putoamisvaarallisella alueella työskentely, esimerkiksi köysipelastaminen ja nostolava
 • Sukellustoiminta
 • Liikenneonnettomuudet
 • Akkupalot ja sähköautojen paloturvallisuus
 • Maasto- ja metsäpalot
 • Rakennuspalot
 • Öljyntorjunta, pelastusviranomaisen vastuulle kuuluva sisältö
 • Säteilyonnettomuudet
 • Pelastuslaitosten tilannekeskuspalvelut
 • Sopimuspalokuntatoiminta

Fyysinen toimintakyky ja työkyky pelastuslaitoksilla

 • Pelastusalan henkilöstön fyysiseen toimintakykyyn ja työkykyyn liittyvät teemat

Pelastustoimen tilastot

 • Pelastustoimen tilastotiedot sekä tilastotietoihin liittyvät teemat

Pelastuslaitosten palontutkinta

 • Palontutkinta on osa onnettomuuksien tutkinnan kokonaisuutta

Pelastusalan tutkimus ja kehittäminen

 • Pelastusalan tutkimus
 • Polttokokeet ja testaustoiminta
 • Pelastustoimen palvelutasopäätökset ja riskianalyysityö

Varautuminen ja väestösuojelu

 • kuten valmiussuunnittelu, väestönsuojat ja pelastusviranomaisen varautuminen häiriötilanteisiin

Muut pelastusalan mediapalvelut

 

Pelastuslaitosten asiantuntijat ovat tavoitettavissa virka-aikana.

Pankin asiantuntijuuksia ja sen sisältöä on tarkoitus laajentaa edelleen monimuotoisemmaksi sekä kattamaan myös muiden pelastusalan organisaatioiden asiantuntijoita. 


Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston viestintä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien pelastuslaitosten yhteinen verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja lisätä pelastuslaitosten palvelujen laatua, tehokkuutta ja yhdenmukaista toimintaa.

Kumppanuusverkoston viestinnän pääasiallinen tavoite on verkostoyhteistyön ja sen toiminnan tukeminen sekä pelastusalan näkyväksi tekeminen.

Kumppanuusverkostolla ei ole mediapäivystystä.