Skip to main content

Etusivu

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 21 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oyn yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

ihmiset halaavat toisiaan

Miten ikäihmisten asumisen turvallisuudesta huolehditaan? -webinaari 22.5.2024

Hyvil ja THL järjestävät kuukausittain avoimen Alueiden HYTE-tuki -verkkotapaamisen. Tilaisuudessa kuullaan hyvinvointialueiden HYTE-työn kehittämiseen ja liittyviä alustuksia sekä käydään yhteistä keskustelua.

Ohjelma 22.5. klo 13-13:50

keltainen ambulanssi torilla

Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoidossa lisääntyneet

Vuonna 2023 ensihoitopalveluissa kohdattiin Suomessa yhteensä 363 uhka- tai väkivaltatilannetta, mikä on kaksinkertainen määrä kahteen edelliseen vuoteen verrat-tuna. Lukumäärä on palannut vuosien 2018–2020 tasolle. Tiedot ilmenevät Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston keräämistä ensihoitopalvelujen uhka- ja väkivaltatilanneilmoituksista.

Kuvassa webinaarin mainostekstiä ja valokuva kahvikupista ja kannettavasta tietokoneesta.

Turvallisesti kaiken ikää -webinaari 30.5.2024

Turvallisesti kaiken ikää - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman 2021-2030 paloturvallisuuden toimenpiteiden seuranta on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. 

Ohjelman tavoite on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena. Konkreettinen tavoite on 25 prosentin vähenemä vuoden 2020 tasosta. Ohjelmalla on seitsemän teemaa: 

Pelastuslaitosten yhteistyö

PHP Social Stream: There is no feed data to display!