Pelastuslaitoksen valvonta vastaanottokeskuksissa

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa viranomaisten käytännöt vastaanottokeskusten ja laajamittaisessa maahantulossa tulevien tilapäistä suojelua saavien ja kansainvälistä suojelua hakevien lyhytaikaista majoittamista ja vastaanottoa varten perustettavien hätämajoitusyksiköiden turvallisuusasioita käsiteltäessä. Ohjetta tehtäessä on pyritty huomioimaan myös vastaanottojärjestelmän häiriötilanneesta aiheutuva hätätilanne.

Ohje on päivitetty huhtikuussa 2022.