Opastekyltti, jossa lukee pelastustie.

Hyviä uutisia hyvinvointialueilta: Pelastustoimi ei ole kriisissä

Pelastusjohtajat ovat huolissaan hyvinvointialueiden julkikuvasta. Pelastusjohtajat katsovat, että hyvinvointialueet tarjoavat hyvän pohjan pelastustoimen palvelujen tuottamiseen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. On tärkeätä, että pelastustoimi saa työrauhan sekä tarvittavan ajan nykyisen rakenteen puitteissa toteutettaville kehittämistoimenpiteille. Keskustelua tulisi pelastusjohtajien näkökulmasta siirtää palvelutuotannon kehittämiseen ja toimialojen välisen yhteistyön mahdollistamaan uuden lisäarvon tuottamiseen.

”Pelastustoimi on kokoaan suurempi toimija hyvinvointialueella, eikä valtiollistaminen missään suhteessa ratkaisisi pelastustoimen kehittämishaasteita. Nykyinen pelastustoimen järjestämismalli antaa hyvät puitteet toiminnan kehittämiseen”, Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtaja Mika Kontio linjaa. 

Pelastusjohtajat katsovat, että hyvinvointialueiden itsehallinnollinen asema turvaa parhaalla mahdollisessa tavalla pelastustoimen palvelujen asiakaslähtöisyyden sekä lähipalvelujen tuottamisen koko Suomessa. Hyvinvointialueet ovat erittäin merkittävällä tavalla lisärahoittaneet pelastustoimen palvelutuotantoa, joka kertoo paitsi pelastustoimen arvostuksesta hyvinvointialueella, mutta myös rahoitusta määrittävän lainsäädännön tarkistamistarpeista. Rahoitusperusteiden korjaustarpeita osoittaa, että noin kaksi kolmesta pelastuslaitoksesta ei kykene tuottamaan lakisääteisiä palveluja sillä rahoitustasolla minkä rahoituslaki pelastustoimen tehtäviin osoittaa. 

Pelastusjohtajien puheenjohtaja Seppo Lokka tähdentää tarvetta kehittää pelastustoimen säädöksiä ja ohjausjärjestelmää. ”Nyt on tärkeää miettiä tavoiteasetantaa hallitusohjelman mukaista pelastuslain uudistusta koskien. Lisäksi toimintavalmiuden suunnitteluohjeen päivittäminen edellyttää huomiota ja panostusta kaikilta hyvinvointialueilta”. 

Pelastustoimessa on kyetty yhdistämään hyvin kustannustehokkaasti vaativa tehtäväkenttä tehokkaaseen työnjakoon kansalaistoimintaa lähempänä olevaan sopimuspalokuntatoiminnan kanssa. Pelastustoimi on yksi Suomen arvostetuimmista toimialoista. Pelastusjohtajat lupaavat pelastustoimen tuottavan myös jatkossa kaikille välttämättömiä turvallisuuspalveluita korkeasta vaatimustasosta tinkimättä.

Lisätiedot:

Pelastusjohtajien puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka, seppo.lokka@etelasavonha.fi, puh. 040 359 7864

Pelastusjohtajien hallituksen jäsen, Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtaja Mika Kontio, mika.kontio@pirha.fi, puh. 044 472 9923

 

(Suomen pelastusjohtajien tiedote 20.6.2024)