keltainen ambulanssi torilla

Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoidossa lisääntyneet

Vuonna 2023 ensihoitopalveluissa kohdattiin Suomessa yhteensä 363 uhka- tai väkivaltatilannetta, mikä on kaksinkertainen määrä kahteen edelliseen vuoteen verrat-tuna. Lukumäärä on palannut vuosien 2018–2020 tasolle. Tiedot ilmenevät Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston keräämistä ensihoitopalvelujen uhka- ja väkivaltatilanneilmoituksista.

Suurin osa ilmoituksista (87 %) johtui asiakkaiden käyttäytymisestä. Uhka- ja väkivaltatilanteita esiintyi yleisimmin Itä-Uudellamaalla, mutta niitä esiintyi keskimääräistä useammin muuallakin Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Keski-Pohjanmaalla. Uhka- ja väkivaltatilanteita sattui 0,06 prosentissa kaikista ensihoitotehtävistä, mikä tarkoittaa, että jokaista 1753 tehtävää kohti sattui yksi tilanne.

Väkivallan ilmenemismuodoista kielellinen tai henkinen väkivalta oli yleisin (43 %), lievää fyysistä väkivaltaa esiintyi 32 prosentissa tapauksista. Huomionarvoista on, että 76 prosentissa väkivaltatilanteista tekijä oli päihtynyt.

Ensihoitajat kohtaavat väkivaltaa useimmiten ambulanssissa (38 %) ja yksityisasunnoissa (30 %). Tilanteista suurin osa ilmoitettiin työnantajan edustajalle (77 %), poliisiin otettiin yhteyttä 15 prosentissa tapauksista.

Lisätietoja: Jukka Lehtola, ensihoitomestari, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, 040 1471090, jukka.lehtola (ät) pelastustoimi.fi

Lyhyt yhteenveto tuloksista: Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoidossa vuonna 2023 (video)

Tuloksista laajemmin: Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoidossa vuonna 2023 (pdf)