Nuohooja

Anna palautetta nuohousuudistukseen liittyen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Sisäministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka tavoitteena on seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia.

Anna palautetta uudistukseen liittyen!