yhdessä

Pelastuslaitoksilla ehdoton nollatoleranssi seksuaalista häirintää ja syrjintää kohtaan

Pelastuslaitoksilla on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja syrjintää kohtaan. Pelastusjohtajien syyskuun kokous totesi yksimielisesti, että pelastusjohtajat sitoutuvat siihen, että häirinnän ennaltaehkäisyä edistetään pelastuslaitoksilla systemaattisin keinoin kuten esimerkiksi yhtenäisin ohjein, lisäämällä koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta käytössä olevista ilmoitusmenettelyistä.

Pelastusjohtajien syyskuun kokous totesi lisäksi, että konkreettisena ennaltaehkäisevän työn toimenpiteenä pelastuslaitokset varmistavat, että toimintaohjeet häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn ovat ajan tasalla sekä esimiesten tiedossa ja kattavasti koko henkilöstön saatavilla mukaan lukien sopimuspalokunnat.

Pelastusjohtajat muistuttavat, että työnantajilla on velvollisuus huolehtia yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä velvollisuus puuttua aktiivisesti epäkohtiin ja toisaalta jokaisella alalla työskentelevällä on velvollisuus ilmoittaa kohtaamastaan häirinnästä tai syrjinnästä.