Ilmoituslomake vaaralliset kemikaalit

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015).

Ilmoitus liitteineen toimitetaan hyvinvointialueen pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Apuna vaarallisten kemikaalien käytön laajuutta arvioitaessa ja ilmoitusta tehdessä voi hyödyntää Tukesin kemikaalien suhdelukulaskuria Suhdelukulaskenta - KemiDigi tai vaihtoehtoisesti kemikaalitaulukkoa. Neuvoa KemiDigin käyttöön tai kemikaalitaulukon täyttämiseen saa hyvinvointialueen pelastusviranomaiselta.

Lomake on päivitetty joulukuussa 2023.