Ilmoituslomake vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamiseen ja keskeyttämiseen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lomake, jolla ilmoitetaan vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen tai keskeyttäminen vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Lomake on valmistunut marraskuussa 2023.