Skip to main content

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

Nuohooja

Anna palautetta nuohousuudistukseen liittyen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Kokoamme palautetta uudistukseen liittyen.

Kemikaalitynnyrien varastointi

Uusi yhteydenottolomake kemikaaliasioihin liittyen

Olemme julkaiseet uuden yhteydenottolomakkeen, joka ohjautuu suoraan oman kuntasi asiantuntijalle.

Palomiehet

TTL: Uusi mentelmä auttaa pelastajia palautumaan

Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin uuden helppokäyttöisen menetelmän vaikuttavuutta pelastajan fyysisen palautumisen tehostamiseksi työn jälkeen.

Pelastuslaitosten yhteistyö

Hae lisää