Uutiset

Uutiset

Arvioiva valvontamenetelmä

Arvioiva valvontamenetelmä hanke onnistuneesti maaliin

Hankkeen keskeiset tavoitteet saavutettiin. Hankkeen aikana luotiin sekä sisällölliset että tekniset määrittelyt, sekä koulutusmateriaalia arvioivan valvontamenetelmän toiminnasta.

Uimahallien kemikaalit

Ohje allasvesikemikaalien varastoinnista julkaistu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa laatinut ohjeen allasvesikemikaalien turvallisesta varastoinnista

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Säännöllisesti tehdyt huollot ja tarkastukset pidentävät niin öljysäiliön kuin koko öljylämmitysjärjestelmän käyttöikää.