Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamisesta rakennukseen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijaryhmä on laatinut tämän ohjeen, jossa esitetään pelastusviranomaisen näkemys riittävistä alkusammutusvälineistä rakennuksessa.

Ohjetta sovelletaan aina tapauskohtaisesti esimerkiksi silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen pyytää pelastusviranomaiselta lausuntoa rakennushankkeen rakennusluvasta. Ohjeen käyttöönotolla pelastuslaitoksissa yhtenäistetään pelastusviranomaisen käytäntöjä vaatiessaan alkusammutuskalustoa rakennuksiin pelastuslain perusteella.