login

Ryhmän puheenjohtajan toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Erkki Hokkanen ja sihteerinä riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi.

 

TURVALLISUUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄT JA VERKOSTOT

  1. Riskianalyysityöryhmä (toimii myös osana pelastusuudistus-hanketta), pj. Jarkko Jäntti, Keski-Suomen pelastuslaitos
  2. Palontutkinta 2020 (loppuu 2018 lopussa), pj. Tuomas Pälviä, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
  3. Turvallisuusviestintä (pysyvä), pj. Esa Tuominen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
  4. Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus (määräaikainen loppuu 2018), pj. Tytti Oksanen, Pirkanmaan pelastuslaitos
  5. Valvonnan käsikirja ja sähköinen asiointi (loppuu 5/2018), pj. Marjo Oksanen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
  6. Yleisötapahtumat ja erikoistehosteet (pysyvä), pj. Jarno Kivistö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
  7. Kemikaaliyhdyshenkilöverkosto (pysyvä), yhdyshenkilönä Saila Salomäki, Pirkanmaan pelastuslaitos, kemikaaliyhdyshenkilön yhteystiedot 

 

Takaisin kumppanuusverkoston yleisesittelyyn